KUMPPANISI

maahamuutossa

Luotettavaa ja oikeaa tietoa 
 maahanmuutto-kysymyksissä vuosien kokemuksella

Suomalaisessa palvelujärjestelmässä toimiminen ja

apu asioiden hoitamiseen vieraassa yhteiskunnassa

Oleskelulupa-asiat ja muu Maahanmuuttovirastoon ja ulkomaalaislupiin 
liittyvä asiointi

Relokaatiobyrokratia:
Ulkomaalaisen rekisteröinti, sosiaaliturvaoikeus, verot, pankkitilin avaus

ja muut viranomaisasiat

Lupanaisella on pitkä kokemus ja laaja asiantuntemus ulkomaalaisluvista, maahanmuutosta ja suomalaisesta palvelujärjestelmästä. Ammattitaidolla Lupanainen tarjoaa ratkaisut ja palvelut sinun tai yrityksesi tarpeisiin.

 

Lupanaiselta saat ajankohtaisen tiedon maahanmuuttoasioista blogikirjoitusten ja webinaarien kautta.
 

Tarvitsit sitten vain varmistuksen maahanmuuttoon liittyvään kysymykseesi, apua oleskeluluvan hakemisessa ja viranomaisen kanssa asioimisessa tai jonkun hoitamaan koko maahanmuuttoprosessin, Lupanainen on sinua varten.

Ulkomaalaisen rekisteröinti, sosiaaliturva, verot, pankkiasiointi, ulkomaalaisen henkilökortti, etuudet ja kotoutumistoimenpiteet

Oleskeluluvat, matkustusasiakirjat, kansalaisuushakemukset, EU-rekisteröinnit, lisäselvitykset, dokumentit ja liitteet

Asuminen, vakuutukset, terveydenhoito, perhepalvelut, koulutus, kieliopinnot, arki ja vapaa-aika

Räätälöidyt koulutukset ulkomaisen työvoiman palkkaamisesta,  maahanmuuttoteemoista ja moninaisuudesta

20 v.

kokemus maahanmuutto-
työstä

Mihin Lupanaisen asiantuntijuus pohjautuu?

Palvelut

Konsultointi ja neuvonta
 

Vastaukset kaikkiin maahanmuutto- ja ulkomaalaislupa-kysymyksiin yhdestä numerosta. 
Viranomaisasioiden selvittäminen puolestasi.

Kokonaisvaltaisesti mietityt, kestävät ratkaisut haasteisiisi.

Suulliset ja kirjalliset toimintaohjeet asioiden hoitamiseen.

Henkilökohtainen ohjaus
 

Yksilöllisen tilanteen kartoitus ja apu esim. lupahakemusten, rekisteröintien ja lomakkeiden täyttämisessä videoyhteyksin tai henkilökohtaisesti,

asiointiapu virastoissa ja arjen asioissa.

Koulutukset

 

Webinaarit ja koulutukset ulkomaalaisluvista, maahanmuutto-taustan vaikutuksista 
suomalaisessa palvelujärjestelmässä,
toiminnalliset henkilöstöpäivät  moninaisuuden teemalla.

Yritysvastuu paketit

 

Sosiaalinen vastuu on yksi osa yritysvastuuta.
Monimuotoisuus ja yhdenvartaisuus osaksi yrityksen arkea sekä heikommassa asemassa olevien tukemista mahdollistamalla neuvontaa ja ohjausta maahanmuutto-asioissa 
yleishyödyllisten järjestöjen kautta.

Löydetään yhdessä ratkaisut haasteisiisi!

 

Ota yhteyttä sähköisesti tai puhelimitse, kerro tilanteestasi / tarpeestasi
ja räätälöidään juuri sinun tai yrityksesi tarpeisiin 
sopivimmat ja kestävät ratkaisut.

Räätälöidyt, yksilölliset palvelut tarpeen ja tilanteen mukaan yrityksille ja kuluttajille!

Yrityksille


Lupa-asiat ja rekisteröinnit työntekijöillenne ja heidän perheilleen, konsultointi maahanmuutto- ja ulkomaalaislupakysymyksissä, henkilökunnan koulutus maahanmuuton ja moninaisuuden teemoista.

 • Eritysasiantuntijat, Talent Explorer -asiantuntijoiden luvat
 • Yrittäjän ja StartUp -yrittäjän luvat
 • Kausityöluvat, -todistukset ja -viisumit
 • Muut oleskeluluvat työntekijälle, tutkijalle, urheilijalle
 • Rekisteröinnit ja palvelut luvan saamisen jälkeen
 • Ulkomaisen henkilön palkkaaminen ja perehdyttämien
 • Maahan muuttaneen asiakkaan kohtaaminen
 • Työyhteisön moninaisuuden ja inkluusion edistäminen
 • Koulutukset ulkomaalaisluvusta, maahanmuutosta ja moninaisuudesta
 • Yritysvastuu -paketit

Yksityishenkilöille

 

Neuvontaa ja henkilökohtaista ohjausta maahanmuuttoon ja suomalaisen palvelujärjestelmän kanssa toimimiseen

 • Perhesiteen perusteella maahan muuttaville
 • Työn tai opiskelun perusteella maahan muuttaville
 • EU-kansalaisille
 • Kansalaisuutta hakeville
 • Paluumuuttajille perheineen

Oleskeluluvat (ensimmäiset, jatkoluvat, pysyvät), kansalaisuushakemukset, matkustusasiakirjat, Kela-asiat, oikeudet, velvollisuudet, palvelut...

+358 50 4059579

lupanainen@lupanainen.com

yli 50

luentoa ja asiantuntija- puheenvuoroa 

yli 1000

koulutettua ammattilaista

yli 3000

tyytyväistä henkilökohtaisen ohjauksen asiakasta

Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ovat usein monimutkaisia ja poikkihallinnollisia. Niihin liittyy monia eri viranomaisia, joista kukin vastaa vain oman toimialansa kysymyksiin ja ainoastaan yleisellä tasolla. Lain mukaan viranomaisten tehtävä on tarjota riittävästi tietoa, mutta se on hajallaan ja vaikeasti löydettävissä.
Jokainen maahanmuuttaja on yksilö ja jokainen maahanmuuttoprosessi omanlaisensa. Yksi pieni muuttuja tai rasti lomakkeessa väärässä kohdassa voi aiheuttaa isoja haasteita lupaprosessissa tai suomalaisessa palvelujärjestelmässä toimiessa.
Lupanainen tuntee viranomaiset ja prosessit, kohtaa asiakkaat kokonaisvaltaisesti ja huomioi yksilöllisen tilanteen, hoitaa paperisodan puolestasi ja valvoo etujesi toteutumista.

Miksi Lupanainen?

Ajankohtaista

 • Suomen Yrittäjät: Lupanaisen tuore yritys auttaa maahanmuuttajia ja työnantajia – ”Ulkomaisen henkilön palkkaamisessa on oma byrokratiansa”, 22.3.2022
  Linkki uutiseen: yrittajat.fi

Kuva uutisesta